P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


BIBLIOTEKABiblioteka szkolna posiada w swoich zasobach kilka tysięcy książek. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są lektury szkole, literatura fachowa, książki przygodowe, historyczne, dla dzieci i młodzieży, płyty CD i DVD
z programami komputerowymi i ekranizacjami lektur szkolnych.
Nie zabraknie też encyklopedii, leksykonów, słowników oraz książek popularno-naukowych z różnych dziedzin nauki.
Do czytelni można przyjść w celu wyszukania potrzebnych informacji, poczytania w ciszy i spokoju książek i czasopism, skorzystania z księgozbioru podręcznego. Biblioteka organizuje również różnego rodzaju konkursy czytelnicze, w których biorą udział chętni uczniowie. Przy organizacji tychże konkursów pani bibliotekarce chętnie pomagają uczniowie. Dbają również o estetyczny wygląd biblioteki szkolnej uaktualniając gazetki tematyczne i okolicznościowe. Zachęcamy wszystkich czytelników do korzystania z ciągle wzbogacanego księgozbioru. . Księgozbiór wzbogaciły również dary przekazane przez Księgarnię i Hurtownię Taniej Książki z Tuliszkowa oraz przez naszych czytelników.

W roku szkolnym 2020 /21 nasza biblioteka uczestniczy w NARODOWYM PROGAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA. Z pozyskanych z w/w Programu pieniędzy zakupiono wiele nowości wydawniczych. Zakupu dokonano po licznych konsultacjach z nauczycielami, rodzicami a przede wszystkim uczniami.


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Miło nam poinformować, że do naszej biblioteki dotarły książki zakupione w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”" - Priorytet 3, do którego zgłosiliśmy naszą szkołę. W ten sposób wzbogacono księgozbiór biblioteki o nowe pozycje, które zostały wybrane przez naszych uczniów i zamówione po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Zakupiono aż 919 książek zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami czytelniczymi dzieci i młodzieży naszej szkoły. Jest to przede wszystkim literatura obyczajowa i przygodowa oraz hobbystyczna i popularnonaukowa. Część zakupów to uzupełnienie kompletów lektur. Książki te swoją fabułą rozbudzają ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirują do twórczego działania. Uczniowie będą zachęcani przez panią bibliotekarkę i innych nauczycieli do wypożyczania książek również na okres ferii. Mamy nadzieję, że to pogłębi w nich nawyk czytania i podtrzymywania zainteresowań czytaniem. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to program realizowany przez nas w roku szkolnym 2020/2021. Umożliwia on przede wszystkim zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W związku z realizacją programu nasza szkoła prowadzi liczne konkursy, imprezy i akcje promujące czytelnictwo. Serdecznie zapraszamy do wypożyczania i czytania zakupionych nowości.

Powrót