P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


PODSUMOWANIE

24 czerwca 2014r. - byliśmy gośćmi TV regionalnej SFERA
i braliśmy udział w nagraniu programu o tematyce ekologicznej. Opowiadaliśmy o naszych doświadczeniach związanych
z realizacją projektu LOOKING AFTER THE PLANET LOCALLY, który w swoich założeniach poruszał również problematykę ochrony środowiska. W tym samym dniu
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej koordynator Grażyna Pala podsumowała realizację programu Comenius 2012-2014Powrót