P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


Z WIZYTĄ W OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW
24 marca 2014 r. - zorganizowaliśmy wyjście do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowskich Górach, zakładu zbudowanego z wykorzystaniem środków unijnych i dysponującego najnowszymi technologiami oczyszczania ścieków. Naczelna zasada tego przedsiębiorstwa, według naszego przewodnika to:
"Pamiętaj, że dzisiaj dbamy o przyszłość następnych pokoleń".
Wspaniała lekcja biologii, chemii i fizyki, której celem było uwrażliwienie nas na problemy związane z ochroną i dbałością o najbliższe środowisko.

Powrót