P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

"03.VI.2017"Podsumowaniem wydarzeń związanych z oszczędzaniem wody było rozdawanie na festynie szkolnym ulotek, przygotowanych przez młodzież gimnazjalną o różnych formach oszczędzania wody.
Powrót