P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

"POZOSTAŁE DZIAŁANIA
TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ"

Kolejne działania zrealizowane w Tygodniu Edukacji Globalnej:

 • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat
     o tematyce "Odpowiedzialna konsumpcja"


 • akcja: "Symboliczna złotówka dla dzieci z Syrii"
     pod auspicjami UNESCO


 • godziny do dyspozycji wychowawcy z filmem:
      "Dzieciństwo w Bangladeszu","Opieka medyczna
      w Laosie","Lud Badżawów", "GMO zagrożeniem
      czy korzyścią"


 • lekcja informatyki - rysowanie domów na wodzie
      z wykorzystaniem poznanych narzędzi z programu
     PAINT (na podstawie filmu "Lud Badżawów" )


 • Powrót