P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

II DZIEŃ
EDUKACJI GLOBALNEJ
15.XI.2016r. - drugi dzień Edukacji Globalnej w naszej szkole był pełen różnorakich działań.
W nauczaniu początkowym na zajęciach komputerowych zostały przeprowadzone zajęcia z edukacji globalnej: "Wykorzystanie narzędzi edytora grafiki: zaokrąglony prostokąt, linia krzywa" w pracy graficznej pt: "Jak możemy pomóc koledze/ koleżance z Afryki?"
Prace graficzne w programie Paint były poprzedzone prezentacją multimedialną, przygotowaną przez prowadzącego zajęcia nauczyciela w oparciu o materiały przygotowane przez Fundację Studnia Nadziei, która tworzy dostęp do wody pitnej w najbiedniejszych rejonach świata - Afryce.
W tym samym czasie powstawała wystawa prac plastycznych uczniów naszej szkoły "Razem dla pokoju".
Ważnym przedsięwzięciem tego dnia były przeprowadzone przez pedagoga szkolnego zajęcia w klasie Va SP. Tematem zajęć była sytuacja dzieci w krajach rozwijających się. Uczniowie zapoznali się z problem łamania praw dzieci w krajach Afryki i Azji. Efektem ich pracy lekcyjnej były prace plastyczne związane z tematyką edukacji globalnej.
Pedagog szkolny w szczególny sposób zwróciła uwagę na brak dostępu dzieci do edukacji, do wody i jedzenia, na problem przymusowej pracy dzieci oraz przemoc fizyczną.
Drugi dzień zakończył się "Wieczorem filmowym"
w klasie V "b".
Spotkanie uczniów o godzinie 17 rozpoczęło się od projekcji filmu "Warzywa rosną w słońcu". Po projekcji filmu nauczyciel przybliżył uczniom problem najbardziej zaludnionego regionu Indii - brak możliwoœci uprawy warzyw. Polskie przedsiębiorstwo Geres wybudowało im kolektory słoneczne dzięki, którym w tym nie sprzyjającym rolnictwu regionie dziś uprawia się warzywa przez cały rok. Uczniowie mieli również możliwość degustacji "chutneya"- gęstego sosu używanego w kuchni indyjskiej i indyjskiego melona. Klimat spotkania został uatrakcyjniony dzięki uczennicom klas V, które przebrały się w indyjskie stroje.Powrót