P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

INNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przez cały tydzień były przeprowadzane lekcje według zaproponowanych przez nauczycieli scenariuszy zajęć m.in.:"Wirtualna woda -realne problemy", "Rozumienie bogactwa i ubóstwa".
Tematy te realizowano na godzinach wychowawczych oraz lekcjach przedmiotowych.

Tematy zrealizowane w ramach
Tygodnia Edukacji Globalnej

 1. Biologia - Migrujące DNA
 2. Wiedza o społeczeństwie - Ja w globalnej sieci
 3. Geografia - Różne oblicza migracji
 4. Fizyka - Słońce w kuchni
 5. Historia - Co mają wspólnego Adam Mickiewicz,
                 Adam Czartoryski i Adampol?
 6. Język angielski - Profiles of the Nobel Peace Prize
                            Laureates
 7. Język polski - Nie bądźmy ludożercami! Piszemy
                        list otwarty
 8. Godzina wychowawcza - Rozumienie bogactwa
                                          i ubóstwa
 9. Plastyka - Śmietnisko, siedzisko
 10. Chemia - Czy mój ślad węglowy wygląda jak ślad
                 Godzilli?


Zwycięskie prace w konkursie plastycznym:
"Kraje rozwijające się w roku 2030"Powrót