P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


INNOWACJE PEDAGOGICZNE1. "MASTERSTICKER"
     autor: Grażyna Pala
                Sonia Jędrzejewska
                Tomasz Adler

wpisana do rejestru: 2018

2. "MARATON TESTOWY"
     autor: Ewa Gładyszewska
                Marta Tutaj
                Krystyna Sekuła
                Elżbieta Żmudzińska

wpisana do rejestru: 2018

3. "100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŒCI
     PRZEZ POLSKĘ"

     autor: Elżbieta Żmudzińska
                Ewa Gładyszewska
                Krystyna Sekuła
                Marta Tutaj
                Sylwia Ordon
                Joanna Put
                Małgorzata Polak
                Grażyna Habzik
                Renata Zeliasz-Nguyen
                Ewa Mądrzejewska - Droszcz
                Violetta Niesler

wpisana do rejestru: 2018

4. "JĘZYKOWNIA"
     autor: Elżbieta Wąś

                Adrianna Budzińska-Kruzel
wpisana do rejestru w 2016r.

5. "ARBORETUM - ZIELONĄ PRACOWNIĄ"
     autor: Maria Morga

wpisana do rejestru w 2014r.

6. "READING CORNER - kółko czytelnicze"
     autor: Grażyna Pala

wpisana do rejestru w 2012r.

Powrót