P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Stołówka szkolna
Proszę o wstrzymanie się z odpłatnością za obiady za miesiąc marzec.
Kwota do zapłaty będzie pomniejszona o odpisy za styczeń.
Dalsze informacje zostaną podane w póżniejszym terminie.

Kwota do zaplaty na obiady za miesiac luty wynosi 80 zł.
Wpłaty za obiady naleźy dokonać do dnia 25.01.2020 r.

Regulamin płatnosci i korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu


  • Regulamin korzystania z obiadów.
    (plik.pdf)
  • Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów.
    (plik.pdf)

  • Powrót