P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Stołówka szkolna
Regulamin płatnosci i korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 32 w Bytomiu


Wpłaty za obiady na miesiąc listopad 2020r. należy dokonać na indywidualne konto ucznia do dnia
25 października zgodnie z podaną informacją.

  • uczniowie klas I -III - zapis w zeszycie do korespondencji
  • pozostali uczniowie otrzymują informację w stołówce szkolnej


  • Regulamin korzystania z obiadów.
    (plik.pdf)
  • Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów - otwórz kartę


  • Powrót