P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

REFORMA OŚWIATY


Szanowni Państwo, wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami.
Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych.
Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.
Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

W związku z tym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem, a także o udostępnienie go rodzicom i opiekunom uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.
Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji
- plik.docx


W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji, przedstawiamy strony internetowe dające zainteresowanym możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na jej temat.


Powrót