P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Z A S A D Y
R E K R U T A C J I
U C Z N I Ó W


DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32
im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich
W BYTOMIUW dniu 4 marca 2024 r. zapraszamy na Dzien Otwarty o godzinie 16.00


Zapisów dzieci do klas I Szkoły Podstawowej nr 32
im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich dokonuje sekretariat szkoły w terminie od
4 marca 2024 r.
do 17 maja 2024 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Od kilku lat dla naszych pierwszoklasistów przygotowujemy ciekawe zajęcia dodatkowe:
gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, cykliczne spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym, zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zajęcia szachowe i lekcje siatkówki, zespoły wyrównawcze, zajęcia terapii ręki, spotkania socjoterapeutyczne, lekcje biblioteczne
Dla nowych uczniów również przygotujemy ciekawe zajęcia, oczekuj± c Państwa propozycji w celu zaspokojenia potrzeb Państwa dzieci.Zapisu dziecka do szkoły dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamosci rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły).
Prosimy o podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych na zgłoszeniach lub wnioskach.


 • Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024 / 2025 - informacja ogolna
  - pobierz plik


 • Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
  - pobierz plik


 • Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej
  - pobierz plik


 • Komunikat nr 1.
  - pobierz plik


 • Komunikat nr 2.
  - pobierz plik


 • Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu
  - pobierz plik


 • Oswiadczenie woli rodzica 2024 2025
  - pobierz plik
 • Powrót