P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Z A S A D Y
R E K R U T A C J I
U C Z N I Ó W


DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32
im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich
W BYTOMIU • Oswiadczenie woli rodzica kandydata zakwalifikowanego do przyjecia
  - pobierz plik
  Zapisów dzieci do klas I Szkoły Podstawowej nr 32
  im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich dokonuje sekretariat szkoły w terminie od
  8 marca 2021 r.
  do 7 maja 2021 r.
  w godzinach od 8:00 do 15:00.

  Od kilku lat dla naszych pierwszoklasistów przygotowujemy ciekawe zajęcia dodatkowe:
  gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, aerobic, cykliczne spotkania z pedagogiem szkolnym pod hasłem "Rozwijam swoje zmysły", zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zajęcia szachowe i z siatkówki.
  Dla nowych uczniów również przygotujemy ciekawe zajęcia, oczekują c Państwa propozycji w celu zaspokojenia potrzeb Państwa dzieci.

  Zapisu dziecka do szkoły dokonuje pracownik szkoły na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości rodziców/prawnych opiekunów dziecka i złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły).
  Prosimy o podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych na zgłoszeniach lub wnioskach.

  W tym roku szkolnym nie możemy zorganizować dnia otwartego, ale proponujemy wirtualne odwiedzenie naszej szkoły.
  Prezentację umieścimy na stronie internetowej szkoły (kliknij w link poniżej):

  zso11.interpc.pl


 • >Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy rejonowej publicznej szkoły podstawowej
  - pobierz plik


 • Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
  - pobierz plik


 • Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  - pobierz plik


 • Komunikat nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  - pobierz plik


 • Komunikat nr 2/2021 dnia 18 stycznia 2021 r.
  - pobierz plik


 • Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu
  - pobierz plik
 • Powrót