P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Z A S A D Y
R E K R U T A C J I
U C Z N I Ó W


DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Informacja naborze elektronicznym 2021-2022 (kliknij tutaj!!)

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do zbliżającej się rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych
(15 czerwca) oraz wielu pytań i wątpliwości, które pojawiają się w rozmowach z wychowawcami ósmych klas, kandydatami i ich rodzicami oraz administratorami naboru w szkołach ponadpodstawowych informuję, że organizowane jest wydarzenie, które przybliży, głównie kandydatom, temat tegorocznej rekrutacji.
Wydarzenie jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba.
Informacja o tym przedsięwzięciu znajduje się na stronie naboru
(klik)
Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca o godz.14.00
Z poważaniem
Marzena Dec VULCAN Sp. Z o. o.


  • Harmonogram rekrutacji do szkol ponadpodstawowych - komunikat MEN

  • Terminy postepowania rekrutacyjnego 2020/2021

  • Powrót