P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Wizyta Pani Mecenas

W ramach projektu @adwokacirozjaśniająprawo w naszej szkole odbywały się spotkania z panią mecenas Barbarą Kotulą, która wprowadziła naszych siódmioklasistów i ósmoklasistów w świat "prawa i zbrodni". Pani Mecenas odkryła i wyjaśniła terminy, które są nie do końca tak oczywiste i jasne dla naszej młodzieży, jak HATE i STALKING. Wyjaśniono zagrożenia i uprzedzono o możliwych konsekwencjach zachowania niezgodnego z prawem.
Dziękujemy Pani Mecenas za spotkanie, zaangażowanie i dyskusję z naszą młodzieżą. A tak na marginesie napiszemy, że Pani Mecenas jest absolwentką naszej szkoły!Powrót