P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Pierwszoklasiści czytelnikami biblioteki

W ostatnim tygodniu listopada uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej.
Podczas tej uroczystości mogli zapoznać się z biblioteką:
- odbyli "wycieczkę po bibliotece",
- zobaczyli jaką ofertą dysponuje nasza biblioteka,
- słuchali wiersza i odpowiadali na zagadki związane z baśniami i legendami,
- zapoznali się z regulaminem biblioteki i prośbami książki.
Każdy uczeń otrzymał dyplom oraz od Instytutu Książki -książkę pt. "Pierwsze abecadło".
Następnie dzieci wybierały pierwsze książki do wypożyczenia.
Życzymy udanych przeżyć i przygód w świecie książek.

Powrót