P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Ogólnopolska akcja sprzątania świata

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji
"Sprzątanie Świata - Polska 2022".

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: "Wszystkie śmieci są nasze".

Nasi uczniowie porządkowali teren w pobliżu szkoły. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.





Powrót