P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Tydzień Życzliwości

Życzliwość to serdeczność, ciepło, pomocna dłoń, miły gest, wsparcie, bezinteresowna pomoc. W naszej szkole Dzień Życzliwości obchodziliśmy przez cały tydzień.
Celem tego tygodnia było uwrażliwienie naszych uczniów na życzliwość względem siebie, wzajemną pomoc, przyjaźń, pozytywne emocje. Były rozmowy nt. życzliwości, lekcje wychowawcze, plakaty, głosowanie na najżyczliwszych uczniów i nauczycieli.
Na zdjęciu Najżyczliwszy Nauczyciel 2022: p.Jarosław Treter z najżyczliwszymi uczniami.





Powrót