P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :

Szkoła Podstawowa klasy VII:
Klasa
VII A
Wychowawca: mgr Krystyna Sekuła

Klasa
VII B
Wychowawca:Anna Mainka
Klasa
VII C
Wychowawca:Elżbieta Zakrzewska

Powrót